Ornamentos Sagrados, 1966 - 4,40 x 10,50 m - Atelier Tabard, Aubusson